Banner Banner Banner Banner

Druki i Formularze do pobraniaDokumenty ogólne DBFO:

POBIERZ - Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowisko w DBFO-Ochota
POBIERZ - Wzór upoważnienia do odbioru korespondencji z DBFO-OchotaDokumenty dla Działu Księgowości:  
 
Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
Upoważnienie (rozliczenia gotówkowe w kasie DBFO-Ochota)
Anulowanie Upoważnienia
Formularz - Zestawienie wydatków
Wezwanie do zapłaty - Opłata stała
Wezwanie do zapłaty - Opłata za żywienie
Przedsądowe wezwanie do zapłaty - Opłata stała
Przedsądowe wezwanie do zapłaty - Opłata za żywienie
POBIERZ - Procedura dokonywania likwidacji składników majątku jednostki
  Załącznik 1 - Protokół proponowanych do likwidacji składników majątku jednostki.
  Załącznik 2 - Wniosek o likwidację składników majątku jednostki.
  Załącznik 3 - Protokół fizycznej likwidacji składnika jednostki.
 


Dokumenty dla Działu Płac:

Dokumenty dotyczące umów cywilno-prawnychDokumenty dla Działu Planowania i Analiz:
 
Wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej na rok 2017
Wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej na rok 2017
Projekt planu finansowego na rok 2018 (Budżet)
Projekt planu finansowego na rok 2018
(Wydzielony rachunek dochodów - Szkoły)
Projekt planu finansowego na rok 2018
(Wydzielony rachunek dochodów - Przedszkola)
Projekt planu finansowego na rok 2018
(Wydzielony rachunek dochodów - Stołówki)
Dane do budżetu 2018 - Pedagodzy
Dane do budżetu 2018 - Administracja i Obsługa
   
POBIERZ Udostępnienie danych ze zbioru PESEL - ustalenie adresu zamieszkania


 
Dokumenty dla Działu Administracji: 
  
Wniosek o zapomogę - emeryci/renciści
Wniosek o refundacje wypoczynku - emeryci/renciści
Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe (pracownicy)
Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe
(dyrektorzy placówek)
   
   
Wzór pisma dla pracowników pedagogicznych o ZFŚS
Oświadczenie dla ZFŚS - pracownicy pedagogiczni
Wzór pisma dla pracowników niepedagogicznych o ZFŚS
Oświadczenie dla ZFŚS - pracownicy niepedagogiczni

 

Dokumenty MPKZP: 
  
Wniosek o udzielenie pożyczki MPKZP
Wniosek o udzielenie pożyczki MPKZP (emerytowany pracownik jako poręczyciel)
Deklaracja przystąpienia do MPKZP
Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów

  

wstecz     

Finanse

Placówki edukacyjne w naszej dzielnicy

Inne jednostki organizacyjne w dzielnicy Ochota

www.oko.com.pl
Ośrodek Kultury Ochoty

www.radomska.type.pl
Radomska 13 Centrum Artystyczne

www.teatrochoty.art.pl
Teatr Ochoty

www.bpochota.waw.pl
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota

www.osirochota.waw.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji